Mkutti

Blogs

Names for Baby Boys

Names for Baby Boys: 500+ ആൺകുട്ടികളുടെ പേരുകൾ

ഒരു കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അവനു വളരാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും ഒരുക്കിവയ്ക്കുന്നവരാണ് ഇന്നത്തെ ദമ്പതികൾ. കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന

Read More »